Kontakt

avaz-roto press d.o.o.
Tešanjska 24a
Avaz Twist Tower
71000 Sarajevo
Redakcija online izdanja
Marketing i prodaja
Smrtovnice
Pretplata
Redakcija “Dnevnog avaza”
Unutrašnjo-politička rubrika
Desk
Panorama i mreža dopisnika
Biznis
Sarajevska
Crna hronika
Jet set i RTV Extra
Sportska
Dopisništva
Zenica
Marjanovića put bb (Zgrada Jabuka)
tel: +387 32 424 440
fax: +387 32 424 441
Tuzla
Turalibegova 22 (Poslovno-zanatski centar Korzo-pasaž)
tel: +387 35 257 277
tel:+387 35 257 477
Mostar
Husnije Repca bb
tel: +387 36 558 891
fax: +387 36 558 890
Goražde
Šukrije Kukavice 12
tel: +387 38 222 251