Impressum

Bosanskohercegovački politički dnevnik
Kompanija "Avaz" osnovana je 20.10.1991. godine.
Prvi broj sedmičnog lista "Bošnjački avaz" odštampan je 15.09.1993. godine.
Prvi broj dnevnog lista "Dnevni avaz" odštampan je 02.10.1995. godine.
Izdavač
avaz - roto press d.o.o.
Tešanjska 24a
71000 Sarajevo
PDV broj: 200934630002
Glavni i odgovorni urednik
Ema Maslo
Zamjenik glavnog i odgovornog urednika
Miralem Aščić
Uređuje redakcijski kolegij
Danijal Hadžović / Politika i Sarajevska hronika
Nerma Ajnadžić / Desk
Borka Cerić / Crna hronika
Larisa Sarajlić - Ramović / Jet set, RTV Extra
Zijada Karić / Porodica i zdravlje
Urednik portala
Helena Javor - Ibrahimbegović
Redakcija
Evelin Trako
Emina Idrizović
Amanda Krcić - Nalo
Sedin Spahić
Emir Ćosić
Nermin Hasanović
Lejla Pujagić
Nidal Šaljić
Avaz na engleskom
Helena Javor - Ibrahimbegović
Sekretar redakcije
Adnan Mulalić
Dopisnici i saradnici
Alen Bajramović / Goražde
Meliha Smajkić / Mostar
Hasan Čalić / Gračanica
Emir Vučjak / Križaljka
Hedija Mehmedić / Horoskop
DTP
Elvedina Pazalja
Almir Hodžić
Ramiz Šetkić
Sena Banda
Arina Hasović
Redaktor
Indira Pindžo
Lektori
Maja Zornić
Elma Dedajić - Agić
Dizajn i digitalni razvoj
avaz - roto press d.o.o.
Marketing i prodaja
Margarita Savić
Denis Prkić
Dalila Delalić
Selma Alajim
Naida Varupa
Direktor Društva
Bojan Varunek
Zamjenik direktora Društva
Adis Mačković
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28.09.1995. godine u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
Dnevni avaz je punopravni član Vijeća za štampu u BiH.

Vijeća za štampu LOGO